Proširena verzija Ciganskih karata

Facebooktwitterpinterest

Pri otvaranju karata koriste se dva metoda, karte koje su samo u uspravnom položaju kao što imate na raspolaganju na sajtu u rubrici Automatsko proricanje – Ciganske karte.

Proširenja verzija tumačenja Ciganskih karata sa svih 36 karata u obrnutom položaju dodatih na postojećih 36 karata u uspravnom položaju sa proširenim tekstom daje kompletniji odgovor na postavljeno pitanje. Tako na raspolaganju imate u stvari 72 karte i 216 odgovora.

Svako pitanje možete formulisati na razne načine, što se naročito preporučuje kod nedovoljno jasnih odgovora ili kada dobijete iste karte sa nepovoljnim značenjem na dva ili sva tri mesta ili kada se neka od karata sa nepovoljnim značenjem u obrnutom položaju ponavlja u otvaranju karata

Srodni tekstovi :

Značenje Ciganskih karata i veza sa zodijačkim znacima

Ako ste imali ili imate problem sa SMS kodom- uputstvo

Facebooktwitterpinterest