Godina crnog vodenog Tigra 2022.-Zmaj

Zmaj ( 1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988.,2000.,2012.)

 

Ovo je za predstavnike vašeg znaka izuzetno izazovna godina. Spadate u grupu yang, jakih, muških znakova, jedan ste od najuspešnijih u celom kineskom zodijaku i savršeno se razumete sa Tigrom. Vas dvoje ste inače savršen tandem ma koji element da vlada ovom godinom. Element vode vas čini nešto popustljivijim i senzibilnijim nego inače zbog čega ćete u stresnim situacijama pokazati sposobnost kontrole emocija.Odnos sa Tigrom, bez obzira što ste slični, može biti često veoma naporan ali kako je i Tigar ove godine oprezniji i uviđavniji, upravo ćete sa njim kao i sa jednim Psom i Konjem naći lako zajednički jezik. Voda hrani drvo, osnovni element Tigra a yang, jaka zemlja, predstavljena planinom zaustavlja vodu. To bi moglo značiti da vi, simbolizovani tom planinom, nećete uvek pokazati razumevanje i uviđavnost prema onima koji će biti skloni da reaguju na osnovu svojih emocija i intuicije, pre nego logike i racionalnog razmišljanja. Konj koji vas je do sada uglavnom pomagao i podržavao može biti pomalo uzdržan i podozriv, jer će vaše reakcije zbog naglašenog senzibiliteta biti nešto drugačije i moguće da vam se neće preterano suprotstavljati niti na bilo koji način nametati.Godina je odlična za svaku vrstu biznisa, posebno kada se radi o poslu sa yang znacima osim sa Majmunom koji može biti sklon manipulaciji i nametanju svoje volje. Ako budete popustljivi prema njemu, verovatno ćete se kasnije kajati, posebno ako se radi o rođenom 1980. Trebalo bi da izbegavate bilo koji aranžman sa osobama rođenim u godinama koje se završavaju na 0.Tokom leta dobijaćete ponude od osoba rođenih u godinama koje se završavaju na 6 i 7. Iako voda kao element simbolizuje emocije i intuiciju, empatiju, takođe upravlja i velikim količinama novca a kako drvo, osnovni element koji vlada Tigrom donosi odlične perspektive za zradu, fokus vašeg interesovanja će biti ipak na materijanom sferi života.Leto će biti veoma uzbudljivo u jesen ćete biti izloženi velikim fizičkim i intelektualnim naporima.

Tabela vladavine kineskih znakova