SMEH

smeh

Glasno se smejati u snu ili se nekome podsmevati nije dobar predznak i u svakom slučaju napominje da biste mogli biti suočeni sa nekom situacijom koja je možda samo prividno komična a u stvari je mnogo ozbiljnija nego što vam se čini. Ako je to nešto krajnje bezazleno takav san nema velikog značaja, ali ako ste se smejali kolegama, pretpostavljenima, nalaziate se u nekoj vrsti opasnosti naročito ako u snu njihova reakcija nije bila dobra.Moguće je da ste precenili sebe i svoju sposobnosti da osetite reakciju one druge strane i da je vaša superiornost samo trenutna, mogu uslediti sankcije, pazite se.

Spisak pojmova u sanovniku