Automatsko proricanje – Tarot

Obratite pažnju na kartu koju često dobijate, naročito ako se odnosi na pitanja iz različitih aspekata života, ona ima u okviru simbolike onoga što predstavlja, posebno značenje koje se ondosi na stanje vašeg duha u vreme izvlačenja karata.

 

ZAMISLITE ŽELJU (ili situaciju) U SEBI I PRITISNITE DONJE DUGME