Uticaj elemenata u kineskoj astrologiji- Horoskop

Horoskop za vaš element prema godini rođenja

Ako ste čuli za 12 kineskih znakova, verovatno niste obratili pažnju na element koji vlada određenim znakom što je često mnogo značajnije od karakteristika samog znaka. Naravno, trebalo bi da analizirate i jedno i drugo jer nije svejedno da li  ste npr. Vodeni ili Zemljani Pacov, da li ste Vatreni ili Metalni Tigar. Šta to konkretno znači ? Primera radi Pacov spada u vodene znake on je jang vodeni znak dok je Vepar jin vodeni znak. Jang znači jak, aktivan i simbolizovan bujicom dok je jin znak simbolizovan kapima kiše. Kako je u kineskoj astrologiji sve veoma logično, možete pretpostaviti da osobine vode ( inteligencija, sposbnost snalaženja, dobra orijentacija, grandomanija, ambicija, potreba da se bude u centru pažnje) kod jang znaka tj. kod Pacova biće mnogo izražajnije nego kod Vepra koji je jin voda.  Kako se svaki znak javlja u jednom od pet elemenata ( voda, zemlja, drvo, vatra i metal) osobine elemenata će biti izražene u korelaciji sa osobinama znaka prema pripadanju jang ili jin grupi. Tako će jedan Tigar biti kao vodeni Tigar izuzetno sposoan da se snađe,da zaradi, da veoma skriva svoje namere da bude ako treba i grub i direktan-osobine Tigra koji je primarno drveni znak dok će Zec kao slago drvo te osobine pokazati u mnogo manjoj meri jer pripada grupi jin znakoga pa će Vodeni Zec biti mnogo diskretniji i veći diplomata od Tigra kada se javi u formi vode. Tigar kao drveni znak može da bude brutano direktan što će biti još naglašenije ako se radi o Vatrenom Tigru ili mnogo uviđavniji i sklon da deli pravdu ako se javi u vid Metalnog Tigra. Na sličan način se analizira odnos karakteristika znaka i elemenata kod svih znakova a posebno je bitno da se obrati pažnja kakav je odnos između godišnjeg znaka i elementa kao i elementa i znaka koji vlada mesecom i danom.

 

Tako da se pri izradi dnevnog kineskog horoskopa uzimaju u obzira vladaoci godine, meseca i dana i prema osobinama znaka i prema osobinama elemenata Npr. godina u kojoj se javlja jang znak ( Pacov, Tigar, Zmaj, Konj, Majmun i Pas) i element se javlja u jang obliku ali je bitno da li je kompatibilan sa osnovnim elementom samog znaka ili se duplira. Npr.godina Vatrenog Konja 1966 . se smatra nepovoljnom za žene i u Kini se smatralo da takve žene ne mogu i ne treba da se udaju jer su previše jang- dvostruka snaga vatre koji je najviše jang- muški pozitivni princip pa donosi nesreću muškarcima koji su u vezi sa ženama rođenim u toj godini. 

JH