POLJUBAC

poljubac

Mnogima ovakav san može izgledati previše sladunjav u odnosu na san o vođenju ljubavi, međutim san o poljupcu je zapravo san o ljubavi, jer je poljubac odraz daleko dubljih osećanja i potrebe snevača da svoja osećanja izrazi, nego san o seksualnom činu. Ako u snu ljubite poznate osobe, i to osobe koje zaista volite i na javi, najverovatnije imate potrebu da im ukažete više pažnje, a ako ljubite nepoznate ljude, imate veliku potrebu da ostvarite kontakte sa nekim novim osobama, da „proširite listu“ osoba koje volite. Možete ljutibiti ikonu, dete, kućnog ljubimca, i upravo objekat vašeg ljubljenja je glavni simbol sna. Ljubiti pokojnika znači prihvatanje njegove smrti i prihvatanje smrti uopšte, a poljubac znači da snevač ima potrebu da i dalje pothranjuje ljubav i sećanja na tu osobu kao i kada je bila živa.

Spisak pojmova u sanovniku