SVETAC

St. Nicholas on boat - low res

Jedan od najimpresivnijih snova koji neko može da sanja je san o nekom svecu, susretu ili razgovoru sa njim, putem koga snevač smatra da dobija neku poruku iz viših inteligencija, zapravo iz sveta najviše duhovnosti, pa i od samog Boga. Ne malo njih se uplaši takvih snova, smatrajući ih kao opomenu ili kao nagoveštaj nečeg lošeg, što se može dogoditi, jer kao po pravilu odmah se preispituju počinjenje greške ili gresi i mnogi takve snove povezuju sa mogućnošću da dožive Božju kaznu.San sa religioznim sadržajem uglavnom okreće osobu ka duhovnosti i usmerava je na pravi put, ali pogrešno protumačen može osobu uvesti u verski fantizam ili na potpuno pogrešne odluke.

Spisak pojmova u sanovniku