• Donald Tramp, bučni komšija koji spašava mače Napisala: Jasminka Holclajtner