• Trojka Mača – obrnuto Napisala: Jasminka Holclajtner
  • Četvorka Mača Napisala: Jasminka Holclajtner
  • Trojka Mača Napisala: Jasminka Holclajtner