• Jedinica Dinara – obrnuto Napisala: Jasminka Holclajtner
  • Jedinica Dinara Napisala: Jasminka Holclajtner
  • Jedinica Pehara – obrnuto Napisala: Jasminka Holclajtner