• Vreme začeća određuje karakter i sklonost ka oboljenjima Napisala: Jasminka Holclajtner