Godina 2017. je počela sa Braon zemljanim Pacovom

Facebooktwitterpinterest

 

Prošla 2016.počela je u danu Crnog vodenog Konja a ova 2017. počinje u danu Braon zemljanog Pacova.Neke relativno slične energije se ponavljaju s tim što je mnogo prisutniji element zemlje što je dobro jer nagoveštava mogućnost da se ipak nađu rešenja za probleme bilo koje vrste uz pomoć autoritativnih osoba. Za razliku od prošle godine gde je bio mnogo zastupljeniji element vatre jer je Konj znak pod uticajem vatre a tokom 2016. do kraja januara 2017. godišnji znak je Crveni vatreni Majmun, tako da je dupla snaga yang vatre bila veoma naporna, posebno za Majmuna, Tigra, Konja, Pacova.

Svaki 1.januar počinje u mesecu Pacova i u satu Pacova jer sati kojima vlada Pacov su od 23h -1 h.Pacov je lukav, inteligentan, sposoban da zaradi, pripada yang, muškim, aktivnim znacima, pod uticajem je elementa vode. Kako se Pacov kao i svi znaci kineskog horoskopa javlja u svih pet elemenata ( voda, metal, zemlja, vatra, drvo) ove godine se javlja pod uticajem elementa zemlje. Zemlja i voda nisu komplementarni elementi jer daju blato, voda prodire kroz zemlju, pravi rascepe, zemlja je prepreka vodenim tokovima. Kada se u okviru jednog znaka jave dva suprotstavljena elementa onda je osoba u konfliktu sama sa sobom. Pacov je brz, znaci koji su pod utiajem zemlje su spori tako da je Pacov mora da se prilagođava. U kineskoj astrologiji znaci su simboli određenih energija kako se kreću da li jedna drugu ometaju i kako se reflektuju na osečanja, prosperitet, fizičko i duhovno stanje.

Pacov je simbol sposobnosti jer on je u stanju da preživi pod nemogućim uslovima. U danu zemljanog Pacova a zemljani element odgovara praktičnim načinima razmišljanja, posebno oni koji su pod uticajem elementa vode i zemlje, Vepar, Pacov, Bivo, Zmaj, Ovca i Pas mogu imati najviše koristi u ovoj godini, bar prema nagovešaju elementa koji vladaju danom kada nastupla godina po kalendaru koji se primenjuje u zapadnim civilizacijama. Svakako treba ukrasiti kući sa mnogo više keramičkih posuda i zlatna, braon i bež boja treba da budu zastupljenje kao boje koje donose smirenje, stabilnost dok crvenu, plavu i zelenu treba izbegavati jer mogu delovati iritirajuće, bilo u dekoru bilo u preteranoj  zastupljenosti kao odevni predmeti. Ko voli zeleno rastinje u domu treba da ga gaji u zemljanim saksijama, ne u plastičnim i treba da ga postavi što je moguće više ka sredini prostorija.

 

 

JH

Facebooktwitterpinterest