Značajan uticaj fiksnih zvezda koje donose slavu sredinom jula 2019

Hram posvećen Kastoru i Pluksu u Rimu

Svake godine Sunce prelazi preko fiksnih zvezda Kastora i Poluksa koji pripadaju sazvežđu Blizanaca upravo u ovo doba kada je na 21.22- i 23.stepenu Raka. Oni pripadaju bogovima Sparte sinovi Lede, kraljice sparte. U Rimu su to Apolon i Herkules. Poluks ( Herkuleks) je bokser, ratnik, sposoban jačak kada je Kastor, njegov brat ubijen u bici, Poluks je tražio od oca Zevsa odnosno Jupitera da mu dozvoli da umre da bi bio zajedno sa Kastorom zauvek.  Zevs ga je ubio poslavši grom tj. munju na njega.Ove dve fiksne zvezde su simbol bratske ljubavi.

U Jarcu se nalazi Saturn nad fiksnom zvozdom Vegom, jednom od najsjajnijih ne severnom nebu u sazvežđu Lire. Simbol je orla, lire, umetnika, jer u grčkoj mitologijii predstavlja liru na kojoj je svirao Orfej a napravio ju je Hermes od kornjačinog oklopa.Orfejeva muzika je bila čarobna da je čak i nimfa Euridika bila zavedena njom i on se njom oženio.Vega donosi slavu i sposobnost izražavanja talenata, popularnost.

Sazvežđe Lira sa najsjajnjom zvedom Vegom na 15.Jarca

Fiksna zvezda Antares na 9.46  Strelca  ima prirodu Marsa i Jupitera i donosi naglost u odlukama, svojeglavost bitna ja za one koji imaju veze sa vojskom.U toku dana, kada Mesec bude prelazio preko ove fiksne zvezde donosi odlučnost, posebno vatrenim znacima i nekom Raku.

Fiksna zvezda Ras Algethi – glava Herkulesa ima svojstvo Saturna, simbol Herkulesa koji kleči. U dobrim aspektima daje korist od žena ipak kako je marsovske prirode daje drskost, fiksiranost na određene ciljeve. Kako su asteroidi Zevs i Pandora nad Algolom, postoji potreba da se nešto sazna, nešto što ima obeležje plutonovske simbolike, moguće da se odnosi na neke tajne, bilo da je reč o novcu ili o ljubavnom partneru.

JH.