Kakvi se odgovori mogu dobiti iz analize horoskopa, pojedinačnog ili uporednog


astrology_originalAstrologija pruža mnoge odgovore

Analizom horoskopa (postoji više načina analiza o čemu ovde neće biti reči) može se doći do bezbroj informacija i stvoriti slika nekoga kao ličnosti, njegovih potencijala, problema sa kojima će biti suočen, načina na koji će ih rešavati i sl. Astrolog ima pravo i treba da klijenta upozori na sve opasnosti kojima može biti izložen u životu, na sva iskušenja kroz koja će prolaziti i da mu sugerira koji je za njega ( na osnovu analize njegove ličnost i tranzita planeta u datom momentu za koji se npr. postavlja pitanje i procene astrologa šta je za njega najbolje) izbor najviše u skladu sa onim što njegov horoskop pokazuje tj. nagoveštava da je realno moguće.

Preko analize horoskopa može se doći do sledećih zaključaka:

Karakter osobe ( i/ili njenog partnera)

Osobine, temeprament, preduzimljivost, vrsta senzibiliteta i sl.) Horoskop pokazuje za šta je osoba najsposobnija, najtalentovanija, šta je najviše interesuje u kojim sferama života  će se najviše energetski trošiti.

Čega i koga treba da se čuva,u čemu je i da li je autodestruktivna i da li je ili je agresivana, kojih tipova ljudi treba da se pripazi, kakve su to situacije u kojima može biti u opanosti i kakve je osobe navode na pogrešne postupke.

Profesionalni život – novac

Čime bi trebalo da se osoba bavi, da li će menjati posao, delatnost, da li će biti zadovoljnija radeći za druge ili za sebe, mogućnost privatnog biznisa. Da li će biti u stanju da unovči svoje znanje i svoje talente. Kako može njviše da zaradi, da li će biti bogata, da li će imati sreće na lutriji u klađenju, i sl.delatnostima. Da li je sklona malverzacijama, da li je pouzdana kao poslovni partner. Da li će je drugi prevariti, kojih osoba treba da se čuva, bilo da se radi o godištu, polu, znaku u kome je potencijalni neprijatelj rođen.

Ljubavni život

Koliko će ljubavi i veza osoba da ima. Da li će mlada stupiti u brak ili u kasnijim godinama. Koliko bračnih ili vanbračnih zajednica je moguće imati i da li će doći do pomirenja sa bivšim partnerima. Da li je osoba sklona čestim prekidima veza, da li će ona ostavljati partnere ili će partneri ostavljati nju. Da li će ljubavni i bračni život biti srećan, traumatičan. Kako će izgledati osoba sa kojom će biti u braku ili dužoj vezi, čime će se baviti. Da li će se porodica njena ili partnerova mešati u brak. Ko su neprijatelji veze ili braka. Da li će biti sklona paralelnim vezama.

Porodični život

Analizom horoskopa može se dobiti uvid kakav je porodčni život osobe, od detinstva do pozne starosti. Kakvog su porekla roditelji, čiji uticaj preovladava, odnos roditelja i dece. Da li treba živeti sa roditeljima i do kada.Kakav je stan tj. kuća u kojoj osoba živi, koliko će promeniti stanova, gde će se najbolje osećati, da li će zidati kuću, da li će imati svoje vlasništvo, da li će ga steći radom, kreditom, nasledstvom. Kako treba osoba da uredi svoj dom da bi se u njemu dobro osećala.Horoskop pokazuje odnos sa rođacima, bliskim i dalekim, da li su oni razlog razdora, zadovoljstva, rasprava i sukoba. Da li treba ulaziti u bilo kakav aranžman sa rođacima. Preko horoskopa se mogu analizirati životi bliskih i daljih rođaka, njihova karijera, njihov ljubavni i bračni život.

Inostranstvo

Natalna karta pokazuje preko grupacije planeta u kom pravcu treba osoba da putuje da bi bila srećna i uspešna. Da li će živeti u inostranstvu i da li će joj to doneti sreću u profesionalnom i emotivnom pogledu. Da li će biti u vezi sa strancem, koliko će zaraditi radeći sa strancima i da li će se vratiti u domovinu ili ostati u stranoj zemlji. Preko astrokartografskog prikaza natalne karte može se videti koje države donose sreću koje ne, u kojim gradovima i državama može doživeti ljubav, naći posao, gde može biti sklona nezgodama.

Zdravlje 

Kojim bolestima je osoba sklona, koje su nasledne bolesti, da li je genetika s očeve ili majčine strane, da li je sklona povredala, zapaljenjskim procesima i sl. Da li joj odgovara komplementarna tj. tradicionalna medicina i koje vrste tradicionalne medicine, da li ima poverenja u lekare, koji lekar treba da je leči ( u kom znaku, koje godište, muškarac ili žena) koji su organi osetljivi.

Jasminka Holclajtner, jasminhol@yahoo.com