Ji đing – kinesko proricanje

JI ĐING je u stvari vrsta proricanja, skupljenih u knjizi koja se zove „Knjiga promene” jer je osnova kineske filozofije da ne postoji statično stanje, da u svakom momentu dolazi do prevladavanja janga ( jako, pozitivno, svetlo ) nad jinom ( slabo, negativno, tamno ). Knjiga koja je nastala u Kini pre najmanje dve hiljade godina. sadrži 64 heksagrama zapravo šest linija koje mogu biti jang ili jin.
Pojam pozitivnog, tj. muškog principa i negativnog, tj. ženskog principa ima veoma široko značenje. Cele linije u okviru heksagrama koji se dobija tako što se za svaku liniju bacaju novčići i sabiraju se vrednosti ( npr. glava novčića ima značenje broja 3 a pismo, tj. naličje ima značenje broja 2.Broj tri je jang a broj 2 je jin). Kada se dobiju u bacanju dve troje i jedna dvojka dobija se osmica koja kao paran broj odgovara jin tj. isprekidanoj liniji a kada se dobiju npr. dva nalična novčića tj. dve dvoje i jedan novčić okrenut licem nagore – broj tri – dobije se neparan broj sedam koji je jang broj. Tako se šest puta bacaju novčići i ređaju se od dole nagore. Tih šest linija predstavljaju jedan heksagram.
Pojmovi koji se koriste u heksagramima su npr. trigram ( tri linije jer je heksagram sačinjen od dva trigrama ) nebo,ili otac, sastavljen od tri jang linije dok je trigram sastavljen od tri jin, tj. isprekidane linije, trigram koji predstavlja majku ili zemlju. Zatim postoji trigram grom, drvo ( vetar), voda ( Meseca), vatra ( Sunce), planina i močvara. Simbolika u kineskoj filozofiji i proricanju je potpuno drugačija od zapadne tako da su i saveti koji se mogu dobiti drugačiji nego što je čovek zapadne civilizacije navikao.
Glavni cilj je postizanje unutrašnje ravnoteže, zatim ravnoteže duha i tela, ravnoteže pojedinca i članova porodice, pa sve do postizanja harmonije u društvu. Kako dostići taj stadijum ravnoteže u sebi i oko sebe je cilj saveta koje sadrži Ji đing.
U okviru rubrike AUTOMATSKO PRORICANJE na raspolaganju su vam sva 64 heksagrama, a uputstvo kako da ga koristite, tj. kako automat umesto vas bira heksagram koji predstavlja odgovor na vaše pitanje, je veoma jednostavno i razumljivo.