U čemu je prednost automatskog proricanja

Svaka vrsta automatskog prorcinja je u potpunosti lišena lične impresije, prenošenja misli i sugestija na automat ( moguće i da se to dešava a da toga nismo svesni – čovek i mašina – ko zna kakva postoji interakcija).

Proricanje je staro kolikoi svet ali su načini proricanja različiti, sada je to već moguće uz pomoć kompjutera. Komjuter se ne zamori kao što se to može desiti osobi koja ručno proriče.

Sve infromrmacije koje dobijete bilo u vidu astroloških analiza i prognoza, numeroloških ili na bilo koji drugi način shvatite kao nešto što je MOGUĆE ILI VRLO VEROVATNO, ali naravno, jedino tačna može biti astrološka analiza jer se radi za određenu osobu u određenom momentu.

Neka vas ne čudi ako vam se u životu dešava sve suprotno od onoga što pročitate u horoskopu, numerološkom horoskopu ili preko automatskog proricanja. To samo može značiti da prikosite sudbini ili da pokušavate da u potpunosti vladate svojom sudbinom i događajima u vašem životu. Pitanje je da li je to uvek dobro i da li uvek znamo šta je za nas najbolje.

 

Jasminka Holclajtner, e.mail:astrozenit@gmail.com