AERODROM

San o aerodromu govori  o planovima i različtim mogućnostima.Kako će se tumačiti san zavisi od toga da li vi nekog čekate na aerodromu ili planirate da putujete. Da ste tu sa prtljagom ( ono što vam pripada na materijalnom, emotivnom planu, ono što vas možda opterećuje ali bez čega ne možete) ili bez njega. U slučaju da ste sa koferom, torbama, samo vam je potrebna prividna promena, u stvari, vi ništa značajno ne menjate u svom životu.

Spisak pojmova u sanovniku