AŽDAJA- ZMAJ

 

U našoj kulturi ova dva pojma se poistovećuju iako su kod naroda Dalekog istoka različite, gde je zmaj visoko cenjena životinja. Ipak kao i svaka neman, opominje vas da biste mogli biti suočeni sa nekom neprijatnom i opsanom situacijom. Dobro razmislite u kom kontestu se javlja naročito aždaja. Možda za nekoga na javi često kažete da je aždaja pa tako može sibolizovati tu osobu. Bilo bi dobro da razmisltie da li ste nečim izazvali nečiji gnev, kao i kako ste se u snu spasli ove nemani. Način na koji ste se spasli govori o tome kako treba ili ne da se postavite u životnim opanostima. Pazite, san može značiti da se možda vi prema nekome postavljate kao ažadaja. Ako sanjate zmaja, to je ipak bolje značenje,jer reći za nekoga da je zmaj u prenosnom smislu ima jako dobro značenje,znači da je osoba od kalibra. Ako sanjate da puštate zmaja od papira,moguće je da pravite nerealne planove i da rezultat neće biti od očekivanog.

 Spisak pojmova u sanovniku