ISTORIJSKE LIČNOSTI

 

Napoleon-i-9420291-2-402

Ako vam istorijska ličnost u snu pomaže nešto, to je nagoveštaj da vi smatrate da vam je potrebna jaka potpora u životu, oslonac i najverovatnije je da ćete ga i naći bilo u nekom prijatelju, ocu, šefu i sl. Ukoliko vas slavna ličnost, vladar, posebno političar, osuđuje ili dolazite s njim u konflikt, to je nagoveštaj mogućih sukoba sa autoritetima.Nije svejedno koga od istorijskih ličnosti sanjate jer upravo ono što on simbolizuje, vladara, pozitivnu ličnost ili nekog ko nije bio da dobrom glasu, govori kakve sile vladaju vama, da li ste podložni da robujete vrlinama ili manama. Ako se radi o istorijskoj ličnosti koja je bila osvajač, osoba druge vere npr. u tom slučaju, spremni ste da odete preko granica mogućeg ili preko granica svojih moći, nerelani ste. Ako se radi o nekom ko je zbog preteranih ambicija loše završio, bio ubijen npr. ovo je san koji opominje da treba da budete realni u svojim očekivanjima.

Ako uspostavljate dobar odnos sa istorijskom ličnošću koja je odavano umrla, vi u stvari osećate da bi trebalo da proučite njen život i da nađete dodirne tačke, sličnosti npr. profesija, ili nešto iz ličnog života te osobe. Ako je ona bila vladar, vi možete imate potrebu da preuzmete više odgovornosti za svoj život i svoje izbore, ako nije bila pozitivna ličnost, ona predstavlja opomenu da ste na pogrešnom putu ma o čemu da se radi. Ako se radi o aktuelnim političarima, verovatno imate otpor prema autoritetima ili idete u suprotnost, želida da ih dostignete.

Spisak pojmova u sanovniku