MESO

MEAT

Ovo je još jedan san koji se u narodu smatra lošim. Ako sanjate da jedete živo meso, vi ste u velikom nedostatku energije i osećate potrebu da je jedući živo meso nadoknadite. Ovo je san nad kojim se treba dobro zamisliti. Moguće je da vam je potreban nov podstrek na emotivnom i duhovnom planu i da morate da unesete u sebe „nešto živo“, da biste se osećali bolje. Ovo je signal pada vitalnosti organizma. Na mentalnom planu znači da ste nestrpljivi i da možete preuraniti sa realizacijom neke ideje.Pečeno meso jesti znači da je situaicija sazrela u svakom pogledu i da ste spremni da je prihvatite, a na koji se segment života odnosi sugerisaće vam kontekst sna.

Spisak pojmova u sanovniku