MRŽNJA

mrznja

Svaki oblik mržnje u snu je odraz nemoći i pokušaj da mržnjom odagnate osećaj odvratnosti koji je u suštini uvek usmeren prema samom sebi, onda kada niste u stanju da se izborite za svoje mesto u jednom odnosu i pravite kompromis,ma ko to bio,osećaćete mržnju.Ostali aspekti sna ukazaće vam šta je to sa čim ne možete da se pomirite, npr.da li mržnju izražavate prema kolegi, članu porodice, ljubavnom partneru i sl.

Spisak pojmova u sanovniku

http://www.mysahana.org/