MUZIKA

muzika

Slušati prijatnu muziku znači osluškivati svoje unutrašnje potrebe, jer ono što čujete je odraz stanja vašeg duha.Ako slušate muziku na koncertu gde su svi egzaltiratni, oduševljeni, očigledno vam je potrebno da svoje emocije podelite sa drugima.

Spisak pojmova u sanovniku