NEPOZNATE OSOBE

nepozmate osobe

Nepoznati ljudi su simbol svega nepoznatog o vama samima, onoga čega nismo svesni da posedujemo kao ličnosti. Može značiti drugi aspekt vaše prirode,npr.kada žena sanja nepoznatog muškarca, to bi moglo značiti da se ona preko sna simbolično upoznaje sa animusom, muškim aspektom njene ličnosti koji kroz san izbija kao dominantan.Isti je slučaj kada muškarac sanja nepoznatu ženu. Može označavati i ženu ideal, onu koju priželjkuje da sretne ili ženu koju mu podsvest nagoveštava da bi mogao sresti vrlo brzo. Moguće je da se radi o nekome ko je prisutan već u životu tog muškaraca a preko situacije u snu, njenog izgleda i zanimanja može u stvari shvatiti o kome se radi, jer ta osoba može biti personifikaicja osobina, profesije osobe koja će ući u njegov život.

Spisak pojmova u sanovniku