NOVAC

novac

Prema narodskom verovanju sanjati novac ne donosi sreću iako snevača u snu čini i te kako srećnim, makar i ako su u pitanju male sume. Nije nelogično takvo tumačenje jer da bi se zaradio treba dosta raditi, ako se nađe, tuđ je pa predstavlja prisvajanje nečega što vam ne pripada. Novac prema savremenom tumačenju snova predstavlja sistem vrednosti i kontekst sna o novcu je veoma važan, u kojim okolnostima je zarađen ili nađen. On je sredstvo a ne cilj za postizanje zadovoljstva pa može simbolizovati isto tako način na koji osoba može sebi priušititi zadovoljstvo ili osećanje sigurnosti. Vrlo je važno koja je moneta u pitanju, da li je u pitanju ogromna količina novca, domaćeg ili stranog. To bi moglo nagoveštavati u kom pravcu možete zaraditi novac.Npr.sanjate novčanice za koje ne znate u kojoj zemlji se koriste.To bi moglo govoriti da se u vašoj firmi vode prljavi poslovi jer se ne zna poreklo novca i da bi to moglo imati neke loše posledice po vas. Ili će vaša firma zaključiti posao sa nekom zemljom u kojoj se ne koriste najčešće korišćene valute.

Spisak pojmova u sanovniku