POKOJNICI

pokojnici

Uvreženo je mišljenje da je dobro ako se sanja kako pokojnik nešto daje u snu snevaču i naravno važno je šta daje.To što mu pruža predstavlja u stvari simbolično ono što snevač iz svoje podsvesti „izvlači“ a što je „sahranio“ tj.zaboravio na to. Nije svejedno da li se sanjaju pokojni roditelji, prijatelji ili neka javna ličnost. U svakom slučaju davanje snevaču bilo čega od strane pokojnika u snu može značiti da nije sve mrtvo ni sahranjeno već da može da nastavi da i dalje živi, bilo u vidu talenta, znanja, ljubavi i sl.Takav san podseća snevača da je proces umiranja u stvari samo transformacija energije koja treba da nađe svoj put iz „sveta mrtvih“ ka živima. Nešto je ostalo nedovršeno što snevač „oseća“ ili zna da treba da dovrši. Narodsko verovanje da nije dobro kada se daje pokojniku nešto se poklapa sa naučnim stavom da snevač treba nečega da se odrekne, da nešto „sahrani“, bez obzira da li se radi o ideji, o ljubavi, vezi i sl. Npr., sanjati voljenu osobu kako odlazi sa pokojnikom u snu može snevaču nagoveštavati da u podsvesti postoji bojazan za njegovo zdravlje i da je negde u nekom aspektu njegove ličnosti on već „otpisan“ od strane snevača. Sanjati pokojnike često govori o velikoj premorenosti i očaju snevača koji nema osećaj da postoji bilo ko ko bi mogao da mu pomogne u njegovom neposrednom okruženju i traži podršku od osoba za koje je bio emotivno vezan, kao i nostalgiju za prošlim vremenima. Ovo je uglavom signal da treba potražiti savet psihologa jer je u pitanju neproživljena tuga i nesposobnost da se osoba pomiri sa gubitkom voljene osobe. Ako u snu snevač razgovara sa mrtivma, to znači da on traži odgovore za probleme sa kojima je suočen u nekoj situaciji iz prošlosti. San signalizira da treba da u osobinama i kvalitetima pokojnika potraži kakav stav treba da zaume prema životu.

Spisak pojmova u sanovniku