RADOST

radost

Nardodno verovatnje da biti radostan u snu nije dobar ima nekog osnova jer radost često onemogućava osobi da sagleda situaciju u kojoj se nalazi realno. Zbog toga je je preterana radost uvek opomena da možda ne gledate previše kroz ružičaste naočare na život. Može značiti da je to način na koji se najjednostavnije oslobađate odgovornsoti ili ne prihvatate se obaveza jer je radost najprimerenija dečjem uzrastu. Iako je dobro kada odrastao čovek ne izgubi taj deo detinje prirode, ipak, treba da se na javi zapitate šta vas je u snu učinilo srećnim jer tu leži odgovor čime bi trebalo da se bavite, s kakvim ljudima da se družite da biste bili srećni.

Spisak pojmova u sanovniku