RIBE

riba

Ribe se smatraju brigama, i simbolom siromaštva jer se jedu u vreme posta i hrana su siromašnih, isposnika.To je jedan od razloga što ribe predstvaljaju bilo bolest ili siromaštvo. U suštini jedenje ribe može značiti i duhovne potrebe jer su simbol mnogih svetaca, tako da posebno kod hrišćana nagoveštavaju period ispaštanja greha, okrenutost duovnosti i veri.Riba ima višestruku simboliku i može nagoveštavti potrebu za duhovnim i fizičkim postom ili nagovštava da nailazi period siromaštava. Ribe koje plivaju u vodi pored vas simbol su vašeg snalaženja u životu, ako vas dodiruju i nije vam nelagodno, simbolizuju preuzimanje modela ponašanja. Ako vidite mrtve ribe na obali, možete biti suočeni sa finansijskim problemima. Upecati ribu je dobar znak naročito ako ste u životnoj fazi kada treba da nešto iskoristite, neku šansu ili poslovnu priliku.Ribe u akvaraijumu su simbol harmonije, mira, spokojstva i zaštićenosti. Ipak, da nemate osećaj da ste možda u “zlatnom kavezu”, obezbeđeni ali nemate slobodu. Ako ste žena, udati za situiranog supruga da ne strepite da biste mogli biti kao ukrasna riba u akvaraijumu, bez dodira sa spoljnim svetom.

Spisak pojmova u sanovniku