RODITELJI

roditelji

Sanjati roditelje govori o potrebi za zašatitom, vezanost za njih i oslanjanje na roditeljsku figuru u životu, što može biti suprug ili supruga, šef, pretpostavljeni. Ako su odnosi dobri, to je san koji predstavlja preslikavanje situaicje iz života, ali kako san uvek nešto poručuje, trebalo bi da dobro razmislite zašto ste ih sanjali. Možda im ne poklonjate dovoljno pažnje ili su previše autoritativni i guše vas na neki način, ne dozvoljavaju vam ma koliko da imate godina da se osećate odraslim. U prinicipu ne bi trebalo da ih odrasla osoba sanja, jer je uvak nagoveštaj ili preterane vezanosti za njih ili saznanja da ste sputani autoritativnim figurama u vašem žviotu što mogu biti i roditelji supruga ili supruge, ili iskusnijeg kolege na poslu koje se postavljaju prema vama previše „roditeljski“.

Spisak pojmova u sanovniku