ČUDOVIŠTE, NAKAZA

 

Monster-1.72dpi

Može nažalost predsatvljati jedan aspekt vaše ličnosti sa kojim ste suočeni ili sve svesni da ste prema nekome ispali kao čudovište, neuhamani ili da se plašite da bi neko mogao da se tako postavi prema vama. U stvari ovakav san govori o strahu od nepoznatog, ma šta da je u pitanju. Možda ste preveliki kritičar i ljude gledate u iskrivljenom svetlu.

Spisak pojmova u sanovniku