Razgovor s astrologom, preko vibera, fiksnog telefona ili preko FB mesindžera

Royal Astro Studio, za intelektualne i astrološke usluge ovlašćena agencija,u okviru svoje delatnosti ima uslugu

RAZGOVOR S ASTROLOGOM

Opcije

Prethodnom uplatom od 25 evra u din ili evrima i pozivom    na viber, FB mesindzer ili fiksni telefom. Stalni klijenti imaju popust, po ceni od 20 evra. Razgvor traje okvirno jedan sat. Može se  zakazti i razgovor u trajanju od pola sata. Sve o tome možete saznati prekom mejla.

jasminholc@gmail.com -Jasminka Holclajtner ili

jasminkaholclajtner@gmail.com

Tumačenje horoskopa moguće je dobiti u pismenoj formi

Odgovori na pitanja putem SMS poruke