Načini otvaranja ciganskih karata

ODGOVOR NA PITANJE – sa tri ili devet karata

Kod svakog otvaranja karata, odredi se karta koja simbolizuje osobu kojoj se gleda, uglavnom je karta „ljubavnica” žena a „ljubavnik” muškarac, osim ako nisu udovac ili udovica u kom slučaju te karte predstavljaju njih.

Karte promeša osoba koja „gleda „u kate i preseče ih neradnom rukom, tj. ako je dešnjak,levom rukom i u dve goimile poređa s desna na levo a zatim gomile pokopu jednu na drugu,obrnutim redom i izvuče po jednu ( ili tri) kartu za prošlost ( u gornjem redu) za sadašnjost ( u srednjem redu) i za budućnost ( u donjem redu). Značenje se povezuje na osnovu simbolike karata.

Što je više karata sa pozitivnim značenjem za sadašnjost i budućnost to je bolja prognoza da će odgovor biti povoljan.

Treba obratiti pažnju da li se pojavljuje karte koje simbolizuju osećanja što označava period sumnji, neisgurnosti i neizvesnosti, ili karte koje simbolizuju ličnosti i osobe u kom slučaju se mnogi mešaju u život osobe, ali isto tako može značiti da postoje oni na koje se osoba kojoj se „gleda” u karte može osloniti.

Otvaranje karta DVANAEST MESECI

Na isti način se karte pomešaju i presecu kao u prethodnom načinu otvaranja a zatim se poređa s leva na desno dvanaest karata u tri reda. One predstavljaju sledećih godinu dana u životu osobe a tri karte koje se odnose na određen mesec označavaju atmosferu koji će preovladavati u tom mesecu ili događaje sa kojima će biti suočena.

Većina osoba koja proriče pomoću ciganskih karata ima svoj metod na koji otvara karte i svako može pronaći najbolji način na koji će dobiti odgovor na pitanje. Dozvoljena je improvizacija u smislu određivanja kolone koja označava dom, posao, ljubav, zdravlje, prijatelje, neprijatelje a zatim se poređa uglavnom po tri ili pet karata. U svakom redu se uglavnom preklopi jedna karta koja ima poseban značaj i tumači se u kontekstu karte koja ju je poklopila. Ostatak karata se stavi sa strane i na kraju se i one protumače kao nešto što predstavlja ono što je „sa strane”, što nema tako veliki uticaj na tekuće događeje ili što će se dogoditi tek kroz izvesno vreme.