• Venera u opoziciji sa Neptunom- romantične ljubavi Napisala: Jasminka Holclajtner