• Šta treba raditi uoči pomračenja Meseca, 19. i 20. januara 2019. Napisala: Jasminka Holclajtner
  • Da li se treba plašiti pomračenja Meseca Napisala: Jasminka Holclajtner
  • Period zmeđu dva pomračenja, Sunca i Meseca jula 2018. Napisala: Jasminka Holclajtner
  • Uticaj pomračenja Meseca od 31.januara do 15.februara 2018. Napisala: Jasminka Holclajtner