Uticaj planeta na karakter i događaje

zodiac

Povremeno naizlazimo na osporavanje astrologije kao nauke, pa čak i veštine, uz tumačenje da ima veze sa sujeverjem ili paganskim običajima. Detaljna analiza takvih tumačenja otkriva malo prave, naučne argumentacije i sumnjiv kredibilitet onih koji je osporavaju, jer validni dokazi mogu doći samo od strane astrologa, tj. osoba koje imaju dugogodišnje iskustvo u analizi horoskopa, tj. praćenju onoga što se pretpostavi na osnovu horoskopa  kao moguće i verovatno, i događaja koji slede. Dobar astrolog će uvek upravo i insistirati ne na ograničenjima koje pruža astrologija nego na mogućnosti pogrešnih tumačenja od strane astrologa. Sociološki fenomen popularnosti astrologije je nešto što ne umanje značaj informacija koje se dobijaju uz pomoć ove, zapravo drevne veštine i znanja, ali se naravno uvek postavlja pitanje svrsishodnosti tih informacija ako je „unapred sve određeno”. Sa astrološke tačke gledišta, nikada ne postoji samo jedan izlaz, samo jedan put i samo jedna mogućnost tako da je svaki fatalizam isključen, ali i dugogodišnje iskustvo astrologa potvrđuje da je teško odrediti šta je faktor slobodne volje a šta fatkor sudbine, ili je zapravo uvek istina na sredini – karakter, sklonosti, temperament, duhovne potrebe kao i spoljašnje okolnosti određuju tok nečijeg života.

sahara

Za  stanovnika Mongolije određeni aspekti između planeta  u njegovom horoskopu koji ukazuju na mogućnost da pati od grčeva u nogama i koji ima sklonost ka povredama, pre će značiti da njega može uhvatiti grč u nozi pri jahanju konja i zbaciti ga iz sedla, dok će za osobu koja je rođena istog dana u isto vreme i koja. u horoskopu ima iste aspekte između planeta a koja je istraživač Sahare ( i kod jednog i kod drugog mora postojati element lične slobode, putovanja, aktivnosti)  ti aspekti biti možda nagoveštaj da zbog grča u nozi može upasti u živi pesak npr.

Astrologija u praksi
Da bi se znanja iz astrologije pravilno koristila treba uvek poći od analize nečijeg karaktera. Međutim, već i tu dolazimo do moguće tipizacije. Podela na dvanaest zodijačkih znakova je samo polazna osnova za neke od karakteristika koje predstavnici tih znakova mogu imati .Sledeći korak je analiza znaka i podznaka, zatim pozicija planete koja vlada znakom u koji pada Sunce ( npr. osoba koja je rođena u znaku Bika kojim vlada Venera, može imati ovu planetu u Ribama, Ovnu, Biku, Blizancima i Lavu, ), pozicija planete koja vlada podznakom ( znakom u koji pada podznak- osa prve kuće ličnosti ) i tek tada se dobijaju tek neki obrisi lika koji imamo pred sobom.
Sledeći korak su aspekti, tj. uglovi izraženi u stepenima ( od 360 mogućih koliko sadrži zodijački krug) pod kojima su planete smeštene u znacima.

Značaj aspekata
Aspekti su u stvari uticaji, izazovi, simbol iskušenja, poriva, motivacije. Ako su napeti ( pod uglom od  0-7,46. 90, 135, 150 i 180 stepeni) osoba će pre da bude u iskušenju da uradi nešto što je primereno simbolici znaka koji obrazuju te planete ( npr. Mars – akcija, Uran – struja) i simbolici astroloških kuća u kojima su smeštene ( npr. Mars u prvoj kući ličnosti a Uran u četvrtoj kući doma, poruka je – ne diraj struju.). Naravno pitanje se postavlja zašto bi jedan aspekt bio prisutan ako će opomena astrologa dovesti do toga da osoba to ne uradi. Ona će u stvari kad tad imati neki manju ili veću nezgodu sa strujom, bilo da se uhvati za ogoljenu žicu, da ima poriv za opravkom kućnih elektro instalacija ili da joj se elektro uređaji često kvare.
Tzv. povoljni aspekti od 30, 60, 120 stepeni osobu pomalo čine pasivnom, i ona može biti lenja ali i imati dosta sreće u životu. Ako imate dve osobe koje imaju naglašene astrološke kuće novca i dobitaka na sreću i jedna ima dobar aspekt između dve planete koje simbolizuju novac u tim kućama a druga napet aspekt, tj. loš, ova prva će imati dobitak sa jednim kuponom ili listićem za loto a druga će uporno popunjavati listiće sve dok je ne potera sreća.
Napeti aspekti stvaraju napete ličnosti, energične, osvetoljubive, ambicozne a povoljni aspekti opuštene, sentimentalne, sklone praštanju. Osoba će tako preko svog karaktera, ako ima mnogo napetih aspekta u svom horoskopu uvek inicirati događaje ali i svađe i rasprave i nesvesno će birati za žrtve tj. učesnike u sukobu one koji imaju iste takve aspekte.
Postoji razlika  između događaja koje izazivaju osobe i onih koji su posledica elementarnih nepogoda pa će i metodologija u načinu analiziranja biti različita.

Nagoveštaj elementarnij nepogoda i loših mesta za život u horoskopu
Pokušaj da se pronađe zajednički imenitelj kod elementarnih nepogoda ne daje sjajne rezultate ali su uvek nekako umešani Mesec, Mars, Saturn, Neptun kada su u pitanju cunami, zemljotresi dok su kod avionskih nesreća umešani Merkur, Uran, Mars. Postavlja se logično pitanje, zašto do zemljotresa dođe na jednom području a ne na nekom drugom, ako su isti aspekti na nebu između planeta koji se odražavaju na sva područja. Nije baš tako. Sa tačnošću se može predvideti uz pomoć astrokartografije ili određivanja podznaka horoskopa određenog područja gde je najverovatnije da bi se nesreća mogla dogoditi.

cunami

Postoje područja koja su često pogođena zemljotresima kao i gradovi koji nose „loš zapis”, lošu karmu. U delovima gradova gde su bili logori, mučilišta i sl. pre dolazi do ubistava i samoubistava jer i ta mesta mogu imati „svoj horoskop”. Ako se na mestu gde je nekada bila zgrada u kojoj je izvršeno ubistvo, izvrši duhovno očišćenje prostora u momnetu dobrih planetarnih uticaja putem molitvi  od strane sveštenih lica i sl. i postave temelji nove zgrade takođe u vreme kada su planetarni uticaji dobri, a novac za gradnju ne potiče ni od droge, prostitucije, krađe i sl, i pošteno je stečen, osobe koje  budu živele na tom prostoru biće srećne.

Mistični  i naučni elementi u astrologiji
Povezivanje astrologije sa bilo čime što ima u sebi mistike je isto kao kada bi se religiozni ili narodni običaji povezivali sa mistikom. Neko narodne običaje svrstava u etologiju tj. nauku a neko u sujeverje. Svi rituali od crkvenih do narodnih potiču iz neke vrste sujeverja da se odagnaju zle sile i predstavlja donekle mistični ritual zaštite jer se dolazi u kontakt sa pozitivnim energijama. Mistično u astrologiji je samo nedovoljno poznavanje kosmičkih zakona koji nas često iznenađuju kao i iz nemogućnosti da bilo ko, od astronoma, astrologa fizičara ili filozofa spozna sve tajne kosmosa. Astrologija je samo primena drevnog iskustva u vezi sa uticajima koje imaju planete iz Sunčevog sistema na jedinku na planeti Zemlji.
Statistika koja igra presudnu ulogu u izvođenju zaključaka je onaj naučni element u astrologiji kao i korišćenje astronomskih podataka ( mada variraju sistemi astroloških kuća – podela na segmente, što su uradili sami astronomi) kao i uvažavanje precesije tj. pomeranja zemljine ose u odnosu na period kada je prolećna ravnodnevnica padala na 0. stepen Ovna.Radi se o različitim pravcima u astrologiji a osporavanja u vezi sa uticajem na ljudsku psihu uglavnom od strane osoba koje iznose svoje lične stavove ali ne i činjenice. Kao što se egzaktnim parametrima ne mogu dokazati promene na ćelijskom nivou pri promeni vremena, pa ipak ljudi reaguju različito na stepen vlažnosti, aktivnost Sunčevih pega, pravac vetra i sl. tako se ni egzaktnim metodama ne može utvrditi uticaj npr. Marsa ili Venere  na ljudsku psihu, jer takvi instrumeti još uvek nisu pronađeni niti je poznato da li je u pitanju uticaj preovladavajućeg elementa ( vodonika i sl. ) u sferi same planete ili nešto drugo. Drevni astrološki spisi su stoga svoja znanja bazirali na simbolizmu do koga su i Jung i Frojd došli kao vrlo bitnog elementa u psihoanalizi i u tumačenju snova pa i u astrologiji. Simbolozim u astrologiji je samo pomoćno sredstvo radi lakše interpretacije a ne odlika paganskog ili sujevernog pristupa u tumačenju značaja planeta, niti ima ičeg ritualnog u astrološkim predviđanjima. Dinamizam kosmosa se ogleda u raznim kosmičkim pojavama koje ne predstavljaju samo kretanje planeta ili karakteristike zodijačkih znakova tj. sazvežđa ali i u uticaju fiksnih zvezda iz udaljenih sazvežđa koja nisu obuhvaćena zodijačkim krugom tj. pojasom
Izvođenje jednostavnih zaključaka iz brojnih podataka koji se moraju uzeti u obzir često stvara nemogućnost tačnog definisanja na šta bi se određena kosmička pojava mogla odnositi ali je relativno lako odrediti karakter te pojave.
Iz nečijeg horoskopa se lako može „videti” koliko je sama osoba podložna verovanju u astrologiju, koliko je sugestivna ili spremna da prihvati savet ili ne.

Važni elementi pri analizi horoskopa
Pri analizi horoskopa uvek treba imati u vidu područje sa koga osoba dolazi, kojoj rasi i veroispovesti pripada jer se neće isto ponašati pripadnik afričkog plemena i član Donjeg doma londonskog parlamenta, ako imaju „isti” horoskop”. Naravno ne mogu imati isti, ako je jedan rođen u Africi a drugi u Londonu zbog gografskih kooridnata, ali kako horoskop oslikava i pretke i običaje i zemlju u kojoj je osoba rođena, tako će sa istim napetim aspektom između dve agresivne planete, možda uglađeni lord ipak izgubiti strpljenje pri diskusiji pa gađati spisima svog sagovornika što se dešava u enegleskom parlamentu dok će predstavnik afričkog plemena istog dana kada su i kod jednog i kod drugog „aktivirani” napeti aspekti tranzitom neke planete otići u lov i doneti dobar plen.
Značajan element koji treba uvek imati u vidu je i godište osobe kojoj se analizira horoskop. Kod deteta ( u prinicpu se ne radi deci pre pete ili sedme godine)navedeni napet aspekt između Marsa i Urana će  dovesti do čestih povreda, posebno ako se ponavlja u horoskopima roditelja,  i u tom slučaju nagoveštava nasleđen temperament, neukrotivost, nedisciplinu i pružanje otpora. Ako su Uran i Mars u horoskopima roditelja u harmoničnom aspektu sa detinjim, na njega je lakše uticati. Ako svi članovi porodice imaju slične, napete aspekte između određenih planeta ili u određenim astrološkim kućama, svi će biti donekle skloni suočavanju sa sličnim problemima. U stvari pri analizi horoskopa pojedinca, najvažnije je izvršiti poređenje sa ostalim članovima porodice, po krvnom srodstvu jer se samo tako mogu potvrditi ili eliminisati pretpostavke u vezi se nečim na šta ukazuje horoskop pojedinca. U vreme srećnih i nesrećnih događaja u porodici, pojavljuju se relativno slični astrološki pokazatelji događaja.
Cilj astrologije nije „pogađanje” nego analizirinja i pretpostavljanje sa kakvim bi iskušenjima, problemima ili šansama neko mogao biti suočen i koji je najbezbolniji i najlakši način da se oni reše, tj. iskoriste.

Jasminka Holclajtner (Telst objavljen u časopisu „Bilje i Zdravlje” kompanije Novosti, decembra 2008.)