Snovi sa osećajem straha, nemoći – rezultat emotivne krize

Jedna mlada devojka kada je bila u emotivnoj krizi,sanjala je da je noć i da se nalazi u stanu u kome je živela sa porodicom i da „zna” da su svi negde otišli. U snu ona se probudila iz sna i krenula ka ulaznim vratima jer joj se učinilo da je čula zvono. U stanu nije bilo struje, a oko nje su bile neke čudne „spodobe” čije je prisustvo osećala ali ih nije videla a preko cele sobe i predsoblja kroz koje je trebalo da prođe su bili nekakvi konci u koje se ona upetljala iako su bili samo od paučine. Nešto malo svetlosti je dolazilo od uličnih svetiljki tako da je celo stan delovao sablasno. Pokušala je da nekoga dozove, ali nije uspela da ništa izusti. Strah da je potpuno sama, nemoćna i da će da poludi ako se nekako ne izvuče iz te situacije probudio ju je. Sve vreme sna je imala osećaj da niko od njenih ukućana neće skoro doći i najviše ju je plašio osećaj samoće. San je označavao beznađe u kome se nalazila na javi.”Buđenje” iz sna je značilo da mora da se „probudi” iako je stvarnost „sablasna”,ali da nema struje – nije našla izvor svetlosti, tj.nešto što će joj „osvetliti” situaciju u kojoj se nalazi, a stan u kome živi je simbol nje ali i njene porodice.

Ostavljena od svih znači da zna da je vreme da sazri i odluke koje se tiču njene emotivne veze u koju se „upetljala” mora da donese sama. Izlaz nije našla, a ni pomoć jer nije stigla do vrata i nikada nije saznala mnogo toga što joj je ostalo nejasno u vezi sa raskidom sa tadašnjim mladićem, ali je imala utisak da se mnoge „spodobe” mešaju u njen privatan život – noć u stanu bez svetla – najskriveniji deo njene duše, njena podsvest, njeni strahovi i njena slabost, pa su se dok je ona „spavala” mnogi „upetljali” u njen život i odigrali ulogu mračnih sila. Činjenica da želi nešto da kaže, da vikne, da pozove u pomoć a da ne može ništa da izusti može značiti da ne ume da artikuliše ono što je muči pa otuda niko ne može ni da je čuje.

Simbolika paučine u snu

Paučina je tanka,i lako ju je otkloniti ali mnogi imaju osećaj gađenja kada vide paučinu,i simbolika same reči je trebalo da je uputi da su mnogi koji su ulazili u njenu kuću a i koji su znali mnogo toga o njoj „pleli mrežu” oko nje što je ona docnije i shvatila, jer u njen raskid sa tadašnjim mladićem bile su umešane neke njoj bliske osobe u koje je imala veliko poverenje. Moguće da je i sama doprinela nesvesno ( spavajući, tj.ne preuzimajući aktivnu ulogu u vezi) isplela mrežu koju je ugledala tek kada se situacija postala mučna ( sama,ostavljena od svih u mraku) ali da i dalje misli da su drugi krivi za to ( demoni, spodobe).Najgori aspekt sna je njen strah.To je bio signal da ona misli da situaciju ne može da kontroliše i da je potpuno u vlasti sudbine. Upravo te „spodobe” kako ih je opisala su moguće demoni u njoj ili neki „niži” ili mračni aspekt njene prirode, bez obzira da li se radi o oholosti, ponosu ili potrebi da dominira. Demoni su mogli zančiti i seksulano iskušenje koga se očigledno plašila. Činjenica je da je situaciju u kojoj se našla razrešila na za sebe najgori način, povlačenjam u sebe i prekidom veze koji intimno nije želela. Niža bića, mrak i paučina su bili simbol njenog slabog ega, ili pak preterano naglašenog koji se manifestovao kroz naglašen ponos zbog koga nije videla situaciju u kojoj se našla jasno niti postupila pravilno.Ono što je prenebregla je slaba svetlost koja je dolazila sa ulice. Zapravo, jedino što je koliko toliko osvetljavao njen stan je dolazilo od spolja. To je moglo takođe značiti da je odgovor na mnoge njene dileme ne nalazi u njoj, već da treba da potraži odgovor tamo odakle dolazi svetlost – od drugih. Ta bleda i sablasna svetlost koja ju je plašila je mogući strah od onoga što bi mogla da sazna. Osećanje da niko od njenih najbližih neće skoro doći znači da je nema utisak da bi bilo ko od članova poroidice mogao lako da je razume. Ipak, očajnički je u snu priželjkivala da bilo ko dođe da ne bi bila sama. U stvari, u tom očekivanju nečijeg dolaska jer bio odgovor. Trebalo je da uspostavi bolji kontakt sa članovima porodice, jer su samo oni mogli da je istinski uteše i oslobode straha – zapravo pruže pravi odgovor na njene sumnje i dileme.

Tekst objavljen u časopisu “Bilje i zdravlje” 2007.” kompanije “NOVOSTI”